Προτείνετε αυτόν τον τίτλο σε κάποιον φίλο.

Οπτική και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Συγγραφέας: Παναγιώτης Βερίλλης ISBN: 978-960-9439-32-9 Σελίδες: 245 Γλώσσα: Ελληνική
verillis_book_front_small