Καλάθι αγορών άδειο

Καλάθι αγορών άδειο

Σας προτείνουμε

Πανεπιστήμιο και Αγορά Εργασίας


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Πανεπιστήμιο και Αγορά Εργασίας.

Συγγραφέας: Δ. Οικονόμου, Γ. Πετράκος, Π. Πλαγεράς, Ι. Ψυχάρης
ISBN: 960-8029-20-1
Σελίδες: 294
Γλώσσα: Ελληνική
Έτος έκδοσης: 2004

Περιγραφή

Ο συγκεκριμένος τόμος αποτελεί προϊόν έρευνας και περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες και αναλύσεις για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων (γνωστικά αντικείμενα, προγράμματα και τίτλους σπουδών, υποδομές, μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό, φοιτητές, επαγγελματικά δικαιώματα, προοπτικές και απορρόφηση από την αγορά εργασίας των αποφοίτων κ.ά.) και καλύπτει το σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων, τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών. Δυνητικοί χρήστες της έρευνας και των συμπερασμάτων της είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση: το Υπουργείο Παιδείας για τη διαμόρφωση της πολιτικής του, τα πανεπιστήμια και τα επιμέρους όργανά τους όσον αφορά τόσο το μεσο- και μακροχρόνιο σχεδιασμό σε επίπεδο πανεπιστημίου και σχολών όσο και τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, οι υποψήφιοι φοιτητές για τη διευκόλυνση των επιλογών τους και τέλος οι παράγοντες της αγοράς εργασίας (επιχειρήσεις, συλλογικοί φορείς, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και φορείς πολιτικής). Παράλληλα, παρουσιάζει και ευρύτερο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τα σημερινά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.