Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και να το αποστείλετε μαζί με το προτεινόμενο προς έκδοση σύγγραμμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Πανεπιστημιακών εκδόσεων press@uth.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ