Οι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ιδρύθηκαν το 1998 στο Βόλο. Δημιουργήθηκαν με τη φιλοδοξία να συμβάλουν στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας και στον επιστημονικό διάλογο με την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων,  μονογραφιών, διδακτικών εγχειριδίων και συλλογικών τόμων σε τομείς της επιστήμης και του πολιτισμού, υπηρετώντας τον εκπαιδευτικό, ερευνητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο του πανεπιστημίου.

Κύριοι στόχοι των ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι:

  • να ενθαρρύνουν τη συγγραφή και την έκδοση σύγχρονων επιστημονικών και πανεπιστημιακών βιβλίων και συγγραμμάτων 
  • να στηρίξουν εκδοτικά την επιστημονική γνώση και έρευνα που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της ελληνόγλωσσης και ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας
  • να εκδώσουν μεταφράσεις σημαντικών επιστημονικών συγγραμμάτων
  • να εκδώσουν ξενόγλωσσα βιβλία προκειμένου να συνδεθεί η ελληνική επιστημονική κοινότητα με ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά δίκτυα

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας έχουν εκδώσει, μέχρι σήμερα, πάνω από 100 τίτλους βιβλίων στις βασικές θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.  

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας τελούν υπό την οργάνωση και εποπτεία του Επιστημονικώς Υπευθύνου τους και της  τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής.  Ο κύριος στόχος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο καθορισμός της εκδοτικής πολιτικής και η διασφάλιση της ποιότητας και του κύρους των εκδόσεων μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης για τις υποβαλλόμενες προτάσεις, το οποίο στηρίζεται σε εξωτερικούς κριτές. Οι κριτές που επιλέγονται από την Επιστημονική Επιτροπή είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους στο γνωστικό τους αντικείμενο και είναι κατά κανόνα μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ