Καλάθι αγορών άδειο

Καλάθι αγορών άδειο

Σας προτείνουμε

Σύζευξη Σημειωτικής, Πρόσληψης και Ψυχανάλυσης. Θεωρία και Εφαρμογές.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Σύζευξη Σημειωτικής, Πρόσληψης και Ψυχανάλυσης. Θεωρία και Εφαρμογές

Συγγραφέας:Ελισάβετ Ευδωρίδου
ISBN: 978-960-8029-53-8
Σελίδες: 124
Γλώσσα: Ελληνική
Έτος έκδοσης: 2007
Περιγραφή

Ποιητικός, πεζός λόγος, κείμενο και εικόνα. Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις –μέσα από την Ιταλική Λογοτεχνία- αποτελούν το πεδίο εφαρμογής μια ενιαίας προσέγγισης που στόχο έχει την αναζήτηση πολλαπλών μηνυμάτων. Πώς όμως θα οδηγηθεί η μελέτη σε ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα αν το ‘κείμενο’ είναι μια νοερή ‘πίτα’, στην περίμετρο της οποίας μπορεί ο αναγνώστης να κυκλοφορεί, αλλάζοντας θέσεις; Ψυχανάλυση, σημειωτική και θεωρία της πρόσληψης. Μπορούν να συνυπάρξουν μεθοδολογικά ή θεωρούνται αμοιβαία αποκλειόμενες;