Καλάθι αγορών άδειο

Καλάθι αγορών άδειο

Σας προτείνουμε

Υδρόβια Εντομολογία


Συγγραφέας: Δημήτριος Κ. Σταμόπουλος
ISBN: 978-960-8029-62-0
Σελίδες: 199
Γλώσσα: Ελληνική
Έτος έκδοσης: 2007
Array
Τιμή
20,00 €
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει διδακτικές κυρίως ανάγκες του μαθήματος "Υδρόβια Εντομολογία" που διδάσκεται στους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αποτελεί όμως παράλληλα και μία πρώτη προσπάθεια προσέγγισης ενός κλάδου της Εντομολογίας που μέχρι σήμερα δεν είχε τύχει ιδιαίτερης προσοχής στην Ελλάδα, ίσως λόγω της περιορισμένης οικονομικής σημασίας που παρουσιάζουν τα υδρόβια είδη. Η τεράστια όμως οικολογική σημασία τους τόσο στην τροφική αλυσίδα όσο και στον τομέα της εκτίμησης του βαθμού μόλυνσης των υδρόβιων οικοσυστημάτων αποτέλεσε και το έναυσμα ώστε να ξεκινήσει μια πρώτη μελέτη αφ' ενός της καταγραφής των ειδών που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, αφ' ετέρου δε των στοιχείων της βιοοικολογίας τους.

Το κείμενο συνοδεύεται από περίπου 160 έγχρωμες φωτογραφίες και σχήματα και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται μία σύντομη αναφορά σε στοιχεία γενικής εντομολογίας (ανατομικά χαρακτηριστικά ενηλίκων και ατελών σταδίων των εντόμων, περιγραφή των κυριότερων συστημάτων, φυσιολογία της αναπνοής των υδροβίων ειδών), στο δε δεύτερο περιγράφονται βιοοικολογικά στοιχεία υδρόβιων ή/και αμφιβιοτικών ειδών που ανήκουν σε 51 οικογένειες και 11 τάξεις.