Καλάθι αγορών άδειο

Καλάθι αγορών άδειο

Σας προτείνουμε

Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων.

Επιμέλεια: Βύρων Κοτζαμάνης, Βασίλης Παππάς
ISBN: 960-8029-13-9
Γλώσσα: Ελληνική
Έτος έκδοσης: 2000

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε το 2001 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα "Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων". Οι ανακοινώσεις εντάσσονται σε τρεις μεγάλες ενότητες: α) μέθοδοι και τεχνικές για την ανάδειξη σχέσεων χώρου-πληθυσμού, β) οι χωρικές προσεγγίσεις υπόβαθρο για τον κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό και γ) οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων. Το συνέδριο αυτό ήταν μία από τις πρώτες προσπάθειες για την κάλυψη ενός σημαντικού κενού στον επιστημονικό χώρο για τρεις βασικούς λόγους: α) παρουσιάστηκαν ανακοινώσεις που επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη των χωρικών ανισοτήτων των δημογραφικών φαινομένων, διάσταση που ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη στις εργασίες των ενασχολούμενων με τη δημογραφία στη χώρα μας, β) εξετέθησαν πορίσματα εργασιών που επικεντρώνονται στις χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών εξελίξεων, χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους που αναπτύσσονται μεν ταχύτατα με τη χρήση των Η/Υ, αλλά που μερικώς και μόνο αξιοποιούνται από τους ενασχολούμενους με τις δημογραφικές εξελίξεις και γ) συζητήθηκαν οι σχέσεις χώρου-πληθυσμού, σχέσεις που εξετάζονται συνήθως από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με διαφορετικά εργαλεία από επιστήμονες προερχόμενους από διαφορετικά γνωστικά πεδία που ενεργοποιούνται σε σαφώς οριοθετημένους χώρους χωρίς διαύλους επικοινωνίας, με αποτέλεσμα ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών να είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι.