ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τηλ. 24210 74845, 74893

E-mail: amaza@ha.uth.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

Παναγιώτης Βερίλλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Τηλ. 24210 93248

E-mail: pveril@uth.gr

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΘ

Παναγιώτης Βερίλλης, Επικ. Καθηγητής

Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Βιογραφικό σημείωμα

Φοίβη Γιαννίση, Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Βιογραφικό σημείωμα

Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Καθηγητής

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Βιογραφικό σημείωμα

Χρυσή Χατζόγλου, Καθηγήτρια

Τμήμα Ιατρικής

Βιογραφικό σημείωμα

ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τσιουβάκας Δημήτρης

Τηλ: 2421074641

Fax: 2421074497

E-mail: dtsiouvakas@uth.gr

Σοφία Μελαχροινάκη

Γραφίστρια

Τηλ. 24210 74762

E-mail: sofiam@uth.gr

Χαρούλα Ξουράφα

Γραφίστρια

Τηλ. 24210 74763

E-mail: xourafa@uth.gr

Παύλος Παπαδόπουλος

Χειριστής Ηλεκτρονικού Τυπογραφείου

Τηλ. 24210 74594

E-mail: paulpap@uth.gr

Ευάγγελος Αρκουδογιάννης

Τυπογραφείο

Τηλ. 24210 41842

E-mail: evagark@uth.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ