Καλάθι αγορών άδειο

Καλάθι αγορών άδειο

Σας προτείνουμε

Μηχανική των υλικών. Τόμος ΙΙ. Ανάλυση Ελαστικών Δοκών


Συγγραφέας: Νίκος Αράβας
ISBN: 978-960-8029-67-5
Σελίδες: 388
Γλώσσα: Ελληνική
Έτος έκδοσης: 2008
Τιμή
50,00 €
Περιγραφή

Το σύγγραμμα πραγματεύεται το πρόβλημα της δοκού κατά Saint Venant σύμφωνα με τη μαθηματική θεωρία της ελαστικότητας. Τα προβλήματα του εφελκυσμού/θλίψεως, στρέψεως, καθαρής κάμψεως και κάμψεως με τέμνουσα δύναμη αναλύονται με λεπτομέρεια. Τα αποτελέσματα της μαθηματικής θεωρίας της ελαστικότητας συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της "τεχνικής θεωρίας δοκών" και παρουσιάζονται μέθοδοι για το σχεδιασμό, τη διαστατολόγηση και την επιλογή της διατομής και του υλικού για δοκούς και ατράκτους. Παρουσιάζονται, επίσης, ειδικές μέθοδοι κατά Vlasov για την ανάλυση και το σχεδιασμό δοκών με λεπτότοιχες διατομές, οι οποίες μπορεί να έχουν μία ή περισσότερες "κυψέλες". Ειδικό παράρτημα περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας αρμονικών συναρτήσεων, το αντίστοιχο πρόβλημα συνοριακής τιμής, καθώς και γενικές λύσεις με τη μέθοδο των χωριζομένων μεταβλητών.